Orientera dig i barnens djungel

Att bli förälder är en stor omställning, och det är många som behöver vägledning. Här kan du hitta tips och länkar som förhoppningsvis gör de svåra stunderna i föräldraskapet lite lättare.

En resa genom barnens djungel

Att bli förälder innebär en resa, som bjuder på många överraskningar och oväntade stickspår. Välkommen in i barnens djungel.

Det enda man kan vara helt säker på när man blir förälder är att det inte kommer att bli som man förväntar sig. Föräldraskapet bjuder på många överraskningar, som man egentligen inte kan förbereda sig för. Inte minst är det barnets utveckling som kan ta oväntade vändningar. Alla barn utvecklas i olika takt. Det finns många olika faktorer som påverkar barnets utveckling, men det är viktigt att komma ihåg att nästan alla barn, som vid ett eller flera tillfällen kan upplevas som ”sena” i sin utveckling, kommer att komma i kapp.

Generellt mognar flickor tidigare än pojkar, även om variationen inom gruppen kan vara större än mellan individer i respektive grupp. Ärftliga faktorer kan också spela stor roll, liksom om barnet är för tidigt fött. Det är också vanligt att yngre syskon utvecklas snabbare, eftersom de kan ta efter sina äldre syskon. Ett barn kan också tränas på olika sätt för att utvecklas snabbare, t.ex. språkträning. Det är dock inte säkert att denna träning ger resultat. Barnet är kanske helt enkelt inte redo. Ofta beror detta på att något annat utvecklas i stället.

Att förbereda sig för att bli förälder

Föräldraskapet är det största som kan hända i en människas liv. Det är det roligaste, det mest utmanande och också det mest givande som kan inträffa. Även om de flesta kanske förknippar föräldraskap med att vara förälder till ett barn så fortsätter det även när barnen blivit vuxna. Då har föräldraskapet förvisso en annan natur, men det är heller inte samma sak att vara förälder till en treåring, en sjuåring och en trettonåring. Engagemanget som förälder bör alltså inte upphöra, även om det ser olika ut.

Om man får ett barn på ”vanligt” sätt har man ungefär nio månader på sig att förbereda sig för sin nya roll som förälder. Det är ju dock inte alla barn som kommer till sina familjer på detta sätt. Det kan istället ske genom adoption eller assisterad befruktning. En sådan procedur tar för det mesta betydligt längre tid, vilket innebär att man har längre tid på sig att förbereda sig för föräldraskapet. Den som skaffar barn på detta sätt har dessutom tänkt igenom beslutet mer noggrant. Sedan är detta inte någon garanti för att familjen kommer att fungera bättre än när ett par blir gravida av misstag.

På många orter i landet finns samtalsgrupper för blivande föräldrar. Inom ramen för mödravården finns också kostnadsfri rådgivning för föräldrar, som ofta sköts av barnmorskor. Fokus i den här typen av samtal ligger inte sällan på själva förlossningen, och risken för eventuella komplikationer, men det är viktigt att man som blivande förälder också tar upp funderingar man har kring själva föräldraskapet.

En viktig fråga som ofta kommer upp i dessa diskussioner är hur man som förälder kan vara viktig och ett föredöme för sina barn, samtidigt som man ger barnen frihet att utvecklas som individer. Här finns det inga givna svar, men det är viktigt att diskutera frågan.

Divider Image