Lär dig om barnsjukdomar

Det finns ett flertal så kallade barnsjukdomar som du som förälder förmodligen kommer att stöta på under barnens uppväxt. Anledningen till att de kallas så är att de framförallt drabbar barn och att det är en ganska normal del av deras immunförsvars uppbyggande. Medan vissa är relativt lätta finns det andra som är allvarligare, och i många fall kan de bli mycket farliga om en vuxen drabbas av dem.

Här kan du läsa om några vanliga barnsjukdomar som vattkoppor och scharlakansfeber och när du ska söka hjälp om ditt barn blir sjukt. Eftersom vissa barnsjukdomar kan bli mycket allvarliga om du drabbas i vuxen ålder kan det också vara en bra idé att ta reda på vad du är vaccinerad mot och vilka sjukdomar du redan haft.

De vanligaste sjukdomarna

Vilka barnsjukdomar som är vanligast har varierat genom tiderna och det beror bland annat på vilka vaccin som varit tillgängliga. Svenska barn är idag ofta vaccinerade mot tre sjukdomar som förr var mycket vanliga men som ändå finns kvar, om än i mindre utsträckning:

  • Mässling
  • Röda Hund
  • Påssjuka

vattkopporIdag ser sjukdomsbilden lite annorlunda ut, och istället för till exempel Röda Hund kan du som förälder misstänka Femte sjukan om ditt barn får röda kinder och små utslag över kroppen. Det här är vanligtvis inte en allvarlig sjukdom, men kan däremot få negativa konsekvenser för gravida om de smittas. En annan, mycket vanlig sjukdom bland barn idag är så kallad Tredagarsfeber som yttrar sig i hög feber under några dagar som sedan går bort av sig själv.

Vattkoppor är också vanliga i Sverige och yttrar sig i att barnet får vätskefyllda blåsor och utslag över kroppen. Om du drabbas av vattkoppor som barn löper du risk att drabbas av bältros senare i livet. Ytterligare en vanlig barnsjukdom är scharlakansfeber som lätt förväxlas med vanlig förkylning men ger en mycket röd tunga och svullna lymfkörtlar.

Sök hjälp snabbt

doktorSom förälder kan det ibland vara svårt att veta när det är dags att kontakta sjukvården. Å ena sidan vill du ju självfallet att ditt barn ska få bästa möjliga omvårdnad, å den andra vill du inte heller överreagera. I en intervju med en barnläkare i Expressen är det viktigt att observera sitt barns beteende noga när det är sjukt. Ett exempel är att skilja på slött och trött beteende. Är ett barn trött och grinigt under sjukdomstiden är det helt normalt men börjar det däremot bli apatiskt och inte riktigt verka bete sig normalt är det ett allvarligt symptom.

Att bli orolig för sitt barn är en del av att vara en bra förälder och vid tvekan är det alltid bättre att be om hjälp för många gånger än för få. Det är inget fel på att vara osäker men att däremot försöka behandla eller diagnosticera en sjukdom på egen hand kan få ödesdigra konsekvenser. Låt det sunda förnuftet styra dina handlingar och inte din osäkerhet. Det finns till exempel fall där föräldrar på eget initiativ har organiserat mässlingpartyn för att se till att deras ovaccinerade barn får sjukdomen och därmed starkare immunförsvar, vilket avfärdats av både läkare och myndigheter. Information är alltid det bästa vapnet, så kontakta dem som är utbildade istället för att göra saker på eget bevåg.