Pojke med autism

Autism – hur tidigt kan det upptäckas?

Autism är en funktionsnedsättning som försvårar många sociala färdigheter, bl.a. samspelet med andra människor, kommunikation och flexibilitet. Med rätt hjälp kan många av problemen lindras, men då gäller det att detta upptäcks i tid.

Vad är autism? Idag talar man för det mesta om diagnoser inom autismspektrumet, eller om autismspektrumtillstånd. Det handlar alltså inte om att man antingen har autism eller inte har det, utan det finns flera diagnoser som kan rymmas inom spektrumet, däribland Aspergers syndrom, som tidigare var en egen diagnos.

Även om bilden kanske inte är helt realistisk har många fått en bild av autism från filmen Rain Man, med Tom Cruise och Dustin Hoffman. Men där handlar det om en vuxen man med diagnosen. När det gäller små barn kan det vara svårare att upptäcka, och ibland går det inte alls.

Men det finns tecken som kan indikera att något inte står rätt till. Ett sådant tecken är om det är svårt att få ögonkontakt med barnet. En första bedömning kan göras av personalen på barnavårdscentralen, eventuellt tillsammans med en bvc-psykolog. Det är inte personalen på barnavårdscentralen som ställer diagnosen. De kan skriva en remiss för utredning, som görs inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Fördelar med tidig utredning

Som förälder kan man dra sig för att sätta igång en autismutredning, eftersom det finns en uppfattning endast allvarligare diagnoser kan upptäckas tidigt. Då kan det kännas som att man skapar diagnosen med utredningen. Men även lindrigare former av autism kan faktiskt upptäckas tidigt.

Oavsett hur allvarlig diagnosen som ställs är innebär en tidig upptäckt att åtgärder kan sättas in tidigt, för att stimulera barnets utveckling. Psykologer, logopeder och specialpedagoger kan hjälpa till med kommunikations- och social träning. Träningen kommer att kräva mycket tid, minst 25-30 timmar per vecka, inom barnhabiliteringen, på förskolan och hemma.