Bli en lyckligare förälder med mindfulness

Att få barn är för de flesta det mest omvälvande du kommer vara med om. Från att ha varit fri att göra som du vill har du helt plötsligt ett litet liv som är beroende av dig. En liten person du ska lära dig att förstå och ta hand om. Parallellt med allt annat du behöver hantera i vardagen kommer det uppstå stressiga perioder då du knappt hinner med det som ska göras och än mindre har tid att ta hand om dig själv. Genom mindfulness kan du lättare skapa balans i denna tillvaro så att du kan klara av att vara en bra förälder medan du hanterar livets övriga krav.

Småbarnsåren är intensiva. När barnen är små kräver de att du håller viss koll på dem vilket gör att du kommer behöver anamma multitasking. Laga mat medan du håller koll på ditt barn och vid behov hantera någon situation som uppstår. Småbarnsföräldrar blir därför effektiva på att hantera många saker samtidigt men kan samtidigt känna en konstant hög stressnivå. Mindfulness kan därför vara en bra ingrediens för välmående.

Bidragande faktorer till småbarnsföräldrars stress

Studier visar att småbarnsföräldrar ofta känner sig stressade under perioder men perioderna kan vara olika beroende på bland annat fördelning av föräldraledighet. Men vad stressar då småbarnsföräldrar? Det är naturligtvis individuellt men några saker som ofta nämns är följande.

  • Barns aktiviteter. Vissa barn har regelbundna aktiviteter från tidig ålder.
  • Kombination med krävande jobb. Att lyckas hålla ihop din karriär med att vara en närvarande förälder är en utmanande kombination.
  • Hemmet. Med små barn kommer ditt hem innehålla mycket leksaker. Vill du hålla hemmet snyggt och välordnat tar det mycket tid.
  • Säsongsbetonad stress. Exempelvis julstress är vanligt att känna. Förväntan att högtiden ska vara så där harmonisk och perfekt som du läser om i tidningar.

Mindfulness kan hjälpa dig med stressnivån

Att anamma mindfulness kan vara ett sätt att balansera stressnivån. Ser du på bidragande stressfaktorer är flera av dem sådana som kan uppstå på grund av att du oroar dig för vad andra tycker om dig och ditt föräldraskap. Med hjälp av mindfulness kan du träna dig att vara mer i nuet och njuta av ljusglimtarna som uppstår i de små sakerna i vardagen. Efter ett tag kan det också hjälpa dig att släppa kontrollen lite – allt behöver faktiskt inte vara perfekt hela tiden.