Fördelar med äktenskap som föräldrar

Det finns en hel del fördelar med att gifta sig när du har fått barn och det finns alltid goda skäl att tänka igenom vem dina tillgångar tillfaller när du går bort. Många människor har felaktig eller otillräcklig kunskap om vem som faktiskt ärver vem och särskilt samboende som delar barn men inte är gifta.

Det är en vanligt förekommande missuppfattning att ni som sambor ärver varandra på grund av att ni har barn ihop även om ni inte är gifta. Det kan kännas rimligt att förvänta sig att det borde förhålla sig på det viset, men faktum är att lagstiftningen inte skyddar efterlevande sambos på samma sätt som de som har ingått äktenskap.

Vad säger lagen?

Det som talar för att ni bör kolla in vigselringar på efvaattling.com är att sambor helt saknar laglig rätt att ärva varandra. Det spelar ingen roll om ni har barn ihop eller inte. Ogifta blir utan arv, vilket kan ställa till med en hel del problem. Har ni barn som sambos blir det istället barnen som ärver allt. Det är ingen trevlig situation vare sig för efterlevande barn eller förälder när barnen ärver halva den gemensamma bostaden. Lagen säger att gifta ärver varandra före de gemensamma barnen och att barnen därefter ärver föräldrarna. De som vill veta mer kan söka söka juridisk hjälp hos en jurist för att få hjälp att väga fördelar och nackdelar mot varandra.

För att slippa krångla med förmyndarskap och god man är äktenskapet ett gott alternativ. På detta sätt slipper du som sambo att tillsammans med dina barn bli delägare i din sambos dödsbo. Vill ni inte gifta er på grund av att ni hellre vill behålla era separata tillgångar vid en eventuell skilsmässa kan ni istället välja att skriva äktenskapsförord. Ett äktenskapsord gör nämligen viss eller all egendom enskild. Att säga ja till varandra gör att livet på många sätt förändras för er, även juridiskt sett. Det som är viktigt att komma ihåg är att du som gift har ett betydligt bättre skydd juridiskt än du har som sambo.

Vilka fler fördelar finns?

Ett äktenskap är ett juridiskt och samhälleligt avtal mellan två människor som delar sitt liv med varandra. De främsta fördelarna går att sammanfatta i tre tydliga punkter:

  • slipper testamente
  • ekonomisk trygghet
  • juridiskt avtal

Den första punkten behandlar testamente. Den största fördelen med att vara gifta när man har barn är att det som står i Ärvdabalkengäller. För mer specifika önskemål kan du skriva ett testamente, men detta berör inte bröstarvingarnas laglott. Genom äktenskapet säkrar du ekonomisk trygghet åt din make eller maka och åt dina barn. Laglotten som dina barn har laglig rätt till kan inte sättas ur spel med hjälp av ett testamente och eftersom äktenskapet är ett juridiskt avtal behövs inget testamente för att säkra barnens arv. Det behövs däremot om ni inte är gifta. Det blir med andra ord betydligt krångligare att inte gifta sig.