Gör tomten barnvänlig

Under sommaren vill många barn ut och leka och nu är det också den bästa tiden att förbereda trädgården så att de får en bra miljö att vistas i. Genom att förbättra markytan skapas plats för roliga bollekar. Komplettera med klätterställning och andra lekredskap så kommer barnen att få en aktiv och kul sommar.

Genom att jämna ut sluttande delar av trädgården med hjälp av en stödmur går det att få ett bra område för barnen att exempelvis spela fotboll. På https://www.flisbyab.se/typ/mursten/stodmurar går det att hitta ett bra sortiment av stödmurar i många olika färger och former. Andra sätt att göra trädgården mer barnvänlig är att sätta in lekredskap som uppmuntrar till aktiv lek, eller att höja odlingsintresset hos barnen.

Planera för barnen

Tidigare var Sverige ett föregångsland när det gällde utemiljöer för barn skriver Svenska Dagbladet. Men idag ses barnen mer som ett särintresse, och när bostäder byggs tas inte tillräckligt stor hänsyn till barnen. Detta gäller också ofta trädgårdar, som kan upplevas som rätt ointressanta för barn fyllda med lek och spring i benen. För att barnen ska ha en positiv fysisk och mental utveckling är det viktigt att anpassa trädgården så att det finns stora möjligheter till fysisk aktivitet och fantasilek. Förutom att skapa bra lekytor är det också bra att installera bra lekredskap som klätterställningar, rutschkanor och sandlådor. Att vara fysiskt aktiv är viktigt för barns hälsa. Barn bör röra på sig 60 minuter om dagen, och de flesta barn är positiva till att idrotta och vara aktiva. Men en studie i samarbete med Karolinska institutet har visat att de flesta unga inte når upp till den önskvärda nivån. Endast en fjärdedel av flickorna och mindre än hälften av pojkarna var tillräckligt aktiva. Därför är det bra att på alla sätt försöka uppmuntra till fysisk aktivitet även hemmavid genom att förbättra förutsättningarna utomhus.

Skapa en barnvänlig trädgård

Trädgården kan inte bara användas till lek utan också till att skapa ett intresse för naturen och årstidernas gång. Genom att göra trädgården och odlingen mer barnvänlig går det att dela sitt odlingsintresse med barnen skriver Sveriges Radio. Detta leder också till mer utevistelse vilket är hälsosamt för barn på våra nordliga breddgrader där vi behöver mycket sol för att få tillräckligt med D-vitamin.