Tips i samband med separation

När separationen är ett faktum kan er familjerelation påverkas och det finns en risk att barnen dras in i något de inte förtjänar. Som förälder är det av stor vikt att sätta barnens välmående i centrum, trots vårdnadstvist och oenighet er vuxna emellan.

Går du igenom en vårdnadstvist eller är i början av en separation? Då kan den här artikeln vara till din hjälp för att säkerställa en sund process där barnen inte hamnar mitt i kaoset.

Professionell hjälp från början

En separation mellan dig och din partner innebär en prövning för hela familjen. Finns det barn med i bilden är en separation inte alltid enkelt i det praktiska och det behövs professionell hjälp i en tidig fas för att reda ut vårdnadstvister och annat. För dig som letar advokatbyrå i Stockholm är utbudet större än om du bor på en mindre ort. Tänk på att välja en byrå som är kunnig inom familjerätt och kan bistå med kompetens och erfarenhet i samband med separation föräldrar emellan.

Barnens välmående

Även om du som förälder lider i den pågående separationen är det viktigt att måna om barnens välmående. Malin Bergström är barnpsykolog och har skrivit böcker i ämnet där hon bland annat pratar om vikten att lyssna på barnen.

-Lyssna på vad de har att säga och visa att ni förstår. För livet kan vara en öken när man är liten och familjen briserar.

Ser du behov för dina barn att prata med någon kan du exempelvis kontakta BUP:https://www.1177.se/barn–gravid/vard-och-stod-for-barn/bup–barn–och-ungdomspsykiatrin/ som erbjuder stöd för barn och ungdomar. Ett annat tips är att koppla in skolkurator som kan bistå med stöd om barnen verkar må dåligt.