Barn och veckopeng

Många barn vill ha veckopeng av sina föräldrar, och många försöker nog också att höja sin peng efter ett tag också, men då är det mamma man ska ta till förhandlingsbordet – hon är nämligen bättre än pappa på att förhandla!

pengar-spargris-spara-myntEkonomin som förälder är inte alltid den bästa, men som mamma eller pappa till ett litet barn vill man alltid det bästa och om alla andra får veckopeng är det klart att ens eget barn också ska få det. Men något som kan vara bra att veta är att när det är dags att börja förhandla om vad pengen ska ligga på är att det är bäst att låta mamma sköta den diskussionen än pappa. Enligt en undersökning som Svenska Dagbladet skriver om så är den tuffaste förhandlaren om pengar i familjen inte alls pappa som man kanske skulle kunna tro. Det är faktiskt mamma som är bäst på att hålla i pengarna – pappa är istället den som lättast viker sig. Så om man som förälder vill vara söker på att hålla veckopengen inom en rimlig gräns är det alltså bäst att sätta mamma på den diskussionen – men för barnen är det å andra sidan bäst att fråga pappa.

Bra för att lära sig pengarnas värde

Visst är det många barn som kanske inte får veckopeng alls, men om man vill att ens barn ska få en uppfattning om pengars värde är veckopengen ett bra sätt att göra detta på. Genom veckopengen får barnen en känsla av att vara ansvarsfulla och samtidigt hålla sig till en budget. På så vis kan barnen lära sig vad som händer när man slösar med sina pengar och vad som händer när man sparar – och genom att förhandla om sin veckopeng kan barnet lära sig ännu mer. Men det ska man som sagt lämna över till mamma, hon kan ekonomi bättre än pappa enligt undersökningen som Svenska Dagbladet refererar till. Och beroende på hur gammalt barnet är desto mer ska man ge i peng, och lättast är att se till en månadspeng.

Passande månadspeng för ålder:

 • 5 år – 125 kronor.
 • 6 år – 125 kronor.
 • 7 år – 125 kronor.
 • 8 år – 125 kronor.
 • 9 år – 125 kronor.
 • 10 år – 125 kronor.
 • 11 år – 175 kronor.
 • 12 år – 250 kronor.
 • 13 år – 250 kronor.
 • 14 år – 350 kronor.
 • 15 år – 450 kronor.
 • 16 år – 550 kronor.
 • 17 år – 650 kronor.
 • 18 år – 950 kronor.